ศิริราชเปิดจองฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอพฯSiriraj Connect สำหรับคนชรา-กลุ่มโรคเสี่ยง

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 08:44 น.
ศิริราชเปิดจองฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอพฯSiriraj Connect สำหรับคนชรา-กลุ่มโรคเสี่ยง
เปิดวันนี้! โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอพฯ Siriraj Connect สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 59ปี 10 เดือน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

โรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้มีการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19 แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59ปี 10เดือน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิด19 ผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect ในวันที่ 20 ก.ค. 64 เวลา 12.00 น. โดยชนิดของวัคซีนที่ฉีด วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน (ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้)

ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งชนิดวัคซีนวันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้้ทราบในภายหลัง ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราช แอพพลิเคชั่น Siriraj Connect แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และช่องทางอื่นๆ ตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่จองไว้ (โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบ) โดยขึ้นกับความพร้อมของแต่ละช่องทาง