กรมการแพทย์ตั้งกก.สอบหมอมีพฤติกรรมทำร้ายพยาบาลในรพ.

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
กรมการแพทย์ตั้งกก.สอบหมอมีพฤติกรรมทำร้ายพยาบาลในรพ.
กรมการแพทย์ตั้งกรรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังมีคลิปแพทย์มีพฤติกรรมตีมือพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน รพ.สงฆ์ พร้อมให้ย้ายผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่จนกว่าจะสรุปผลสอบ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวแพทย์ทำร้ายพยาบาล พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยระบุว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์มีคลิปปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดีย กรณีแพทย์ท่านหนึ่งมีพฤติกรรมลักษณะตีมือพยาบาลท่านหนึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ในการทำหัตถการร่วมกันในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั้น

ทราบในเวลาต่อมาว่าโรงพยาบาลดังกล่าวคือ โรงพยาบาลสงฆ์นั้น กรมการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และสั่งการให้มีการสอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม

กรมการแพทย์ จึงได้สั่งการให้มีการสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ นิติกรชำนาญการ และนิติกรปฏิบัติการ อนึ่ง เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรม และอิสระ ได้มีคำสั่งย้ายแพทย์ผู้ก่อเหตุออกจากโรงพยาบาลสงฆ์ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลบุคลากรทุกฝ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นอย่างดี จึงกำชับให้มีการรับฟัง ป้องกัน และแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

จัดให้มีทีมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรให้มีความสมดุลต่อทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ หรือ เวิร์ค ไลฟ์ บาลานซ์ (Work Life Balance) อาทิ การสร้างช่องทางพิเศษในการสื่อสารภายในครอบครัวกรมการแพทย์ ให้บุคลากรที่เหนื่อยล้าสามารถขอพักได้ พูดคุยได้ทุกเรื่อง รวมทั้งดูการแลสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยกรมการแพทย์จะพยายามดูแลทุกชีวิตในครอบครัวกรมการแพทย์ให้ดีที่สุดเพื่อไปดูแลทุกชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเช่นกัน

ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง