ศบค.เผยคาดการณ์โควิดระบาด ยอดติดเชื้อพีคสุดเดือนส.ค.

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:23 น.
ศบค.เผยคาดการณ์โควิดระบาด ยอดติดเชื้อพีคสุดเดือนส.ค.
ศบค.เผยข้อมูลคาดการณ์โควิดระบาดในไทย ชี้เดือนส.ค.ยอดติดเชื้ออาจสูงกว่า 15,000 รายต่อวัน และเริ่มลดลงในช่วงส.ค.-ก.ย.64

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อ โดยระบุถึงการคาดการณ์สถานการณ์โควิดระบาดในประเทศไทยว่า วันนี้มีข้อมูลการคาดการณ์จาก 2 แหล่งโดยข้อมูลแรกมาจากการคาดการณ์และวิเคราะห์ผลของ รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เก็บข้อมูลจาก 12ม.ค.63 จนถึงปัจจุบันพบว่า

ค่ากลางจะพบผู้ติดเชื้อประมาณ 9,695-24,204 รายต่อวัน โดยมีค่าล่างอยู่ที่ 9,018-12,605 รายต่อวัน และค่าบนในกรณีสถานการณ์แย่ที่สุดจะพบติดเชื้อ 31,997 รายต่อวัน ซึ่งขณะนี้ยอดการติดเชื้อในปัจจุบันอยู่ที่ค่าล่างสุด

อีกการศึกษาเป็นคาดการณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) นำไปอ้างอิง คาดการณ์ว่า หากอัตราการฉีดวัคซีนทำได้ดีมากขึ้น ยอดติดเชื้อระดับ 10,000 ราย ต่อวันและจะเริ่มลดลงในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.64 ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันหากไม่มีปัจจัยเพิ่มจะมียอดติดเชื้อสูงสุดที่ระดับ 15,000 ราย ต่อวัน ในช่วงเดือนส.ค.64 และค่อยๆลดลง ขณะที่ในสถานการณ์แย่ที่สุดคาการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อ 25,000 รายต่อวัน