มท.สั่งด่วนท้องถิ่น"ลด-ยกเว้น"ค่าเช่าแผงค้าขายบรรเทาทุกข์โควิด

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:22 น.
มท.สั่งด่วนท้องถิ่น"ลด-ยกเว้น"ค่าเช่าแผงค้าขายบรรเทาทุกข์โควิด
มหาดไทยสั่งอปท.ทั่วประเทศพิจารณาลด-ยกเว้นค่าเช่าแผงค้าขายให้ผู้ค้าเพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์ระบาดจะบรรเทาลง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนที่เช่าแผงค้าขายในตลาดที่อปท.ดูแล โดยให้ลดค่าเช่า หรือยกเว้นค่าเช่า ดังนี้

ตามที่ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าในตลาดหลายพื้นที่

เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าตลาด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชน พิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้า และผู้เช่าอื่น ๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจะบรรเทาลง