จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรกเต็ม6หมื่นรายแล้ว

วันที่ 18 ก.ค. 2564 เวลา 12:18 น.
จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรกเต็ม6หมื่นรายแล้ว
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยการเปิดจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนรอบแรก มีผู้จองเต็มจำนวน 60,000 ราย แล้ว อีก 1 สัปดาห์จะเปิดระบบการจองรอบใหม่

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศแจ้งว่า การเปิดจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนในรอบแรก ที่มีการเปิดจองในวันนี้ มีประชาชนจองเต็มจำนวนแล้ว

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน ในรอบแรก ได้ทั้งหมด 60,000 ราย สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ในรอบแรกและชำระเงินตามกำหนด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 31 ส.ค.64

ทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ”ครึ่งโดส” บริจาคส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ