logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

09 กรกฎาคม 2564

ศบค.แถลงสดผ่านโทรทัศน์รวมกาลเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ยกระดับคุมโรคโควิด-19หยุดการแพร่ระบาด และมีมติขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 2 เดือนนำเข้าครม.13ก.ค.64

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 เมื่อเวลา 16.00 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-1 9 ทางช่อง NBT และ Live NBT2HD

พญ.อภิสมัย ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ทั่วราชอาณาจักร โดยหลักคิดสำคัญ คือ มีการจำกัดการเคลื่อนย้าย และการรวมกลุ่มของบุคคลเฉพาะพื้นที่ที่เข้าใจกันว่า “ล็อกดาวน์” การจำกัดเวลาการออกนอกเคหสถานที่เรียกกันว่า “เคอร์ฟิว” โดยการยกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีทั้งการปรับระดับสีพื้นที่ และมาตรการย่อยตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 12 กรกฎาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุม ศบค.มีมติขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 และนำเข้า ครม.เพื่อพิจารณาในวันที่ 13ก.ค.64 

ที่ประชุม ศบค.ยังได้ปรับแผนการฉีดวัคโควิด-19 กลุ่มผู้สงูอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง 7กลุ่มโรคในพื้นที่ระบาดรนุแรง ผู้เสียชีวิตมากกว่า ร้อยละ 75 เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดมสรรพกำลังฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7 กลุ่มโรค ในพื้นที่ระบาดรุนแรง ตั้งเป้าฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก จำนวน 1 ล้านคน ภายใน 1-2 สัปดาห์ ในเดือน ก.ค. เพื่อเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มนี้เป็น 85 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ให้มีการสำรองวัคซีนบางส่วนเพื่อใช้ควบคุมการระบาดใน กทม.และจังหวัดปริมณฑล โดยใช้กลยุทธ์ขนมครก คือหยอดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด

คลิ๊กอ่านผลการประชุมศบค.

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน

ฟังศบค.แถลงสด! ยกระดับคุมโควิด-19 ขยายเวลาใช้พรก.ฉุกเฉิน2เดือน