ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว กว่า 8 ล้านโดส

วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 12:29 น.
ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว กว่า 8 ล้านโดส
ศบค. เผย ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 22 มิย. 269,632 โดส รวมยอดปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศตั้งแต่ 7-23มิย. ฉีดได้ 4,047,814 โดส ขณะที่ยอดรวมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 ฉีดไปแล้ว 8,148,335 โดส

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 22 มิ.ย.64 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 241,639 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน165,673 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 75,966 ราย รวม ตั้งแต่มีการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 7-23 มิ.ย.64 พบว่า สามารถฉีดวัคซีนไปได้ 4,047,814 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 3,074,274 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 973,540 ราย

ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 23 มิ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 8,148,335โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 5,844,521 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 2,303,814 ล้านราย