ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7.4 ล้านโดส "ศบค." เผย ผู้ป่วยอาการหนัก1,343ราย

วันที่ 19 มิ.ย. 2564 เวลา 12:22 น.
ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7.4 ล้านโดส "ศบค." เผย ผู้ป่วยอาการหนัก1,343ราย
ศบค. รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 3,667 ราย เสียชีวิตอีก 32 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,343ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 383 ราย เผย ยอดรวมฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.64 ฉีดไปแล้ว 7.4 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 3,667 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,095 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,105ราย จากเรือนจำ 435 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 32 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย / ยอดสะสม 1,609 ราย

-ผู้เสียชีวิตทั้ง 32ราย เป็นชาย 15 ราย หญิง 17 ราย อายุระหว่าง 40-89 ปี โดย กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุด 19 ราย นครปฐม สมุทรปราการ จังหวัดละ 3 ราย เพชรบุรี ขอนแก่นจังหวัดละ 2 ราย สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิเทรา จังหวัดละ 1 ราย

-ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคปอด มะเร็ง อ้วน และไม่มีโรคประจำตัว ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มาจากคนในครอบครัว 7 ราย (สามี ภรรยาลูก น้อง ญาติ) คนอื่นๆ9 ราย( เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านผู้ดูแล ผู้ป่วยที่รพ.) อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 3 ราย เข้าไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน 3 ราย (ตลาด) ประกอบอาชีพเสี่ยง 3 ราย (ค้าขาย ขับรถรับจ้าง) และระบุได้ไม่ชัดเจน 7 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 214,449 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 4,948 ราย ยอดสะสม 181,358 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 31,482 ราย

-ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 1,343ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 383 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 18 มิ.ย.64 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 263,415 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน181,588ราย เข็มที่ 2 จำนวน 81,827 ราย รวมตั้งแต่มีการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 7-18 มิ.ย. พบว่า สามารถฉีดวัคซีนไปได้ 3,382,562 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 2,663,872 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 718,690 ราย

-ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 18 มิ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 7,483,083 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 5,434,119 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน2,048,964 ล้านราย