"ศบค." ยกเลิกกักตัวฟรี บินกลับไทยต้องเสียค่าที่พักเอง เริ่ม 1 ก.ค.

วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 15:00 น.
"ศบค." ยกเลิกกักตัวฟรี บินกลับไทยต้องเสียค่าที่พักเอง เริ่ม 1 ก.ค.
ศบค.ชุดใหญ่ ยกเลิกกักตัวฟรี คนไทยบินกลับประเทศต้องจ่ายค่าโรงแรมเอง เริ่ม 1 ก.ค.นี้ ไฟเขียว "ภูเก็ต แซนด์บอกซ์" รับต่างชาติ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ได้พิจารณามาตรการจัดสถานที่การกักกันโรค โดยผู้ที่มีและไม่มีสัญชาติไทย เข้ารับการกักตัว ที่เราดำเนินการมาร่วม 1 ปีกว่า จะมีการลดสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine:SQ) และให้เพิ่มในส่วนของสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative Quarantine:AQ) หมายถึง สถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) ยังมีอยู่แต่ให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง ข้าราชการกลับมา แต่คนปกติทั่วไปต้องใช้สถานกักกันทางเลือก (AQ) แต่สำหรับคนไทย รัฐจะช่วยในเรื่องการตรวจหาเชื้อ แต่เรื่องค่าที่พัก ค่าโรงแรมผู้เดินทางต้องจ่ายเอง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนสถานกักกันโรคของหน่วยงาน(Organizational Quarantine :OQ) จะใช้รองรับ 2 กรณีคือ 1.แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ โดยกระทรวงแรงงานจะกำหนดพื้นที่ ระยะเวลา และเรื่องต่างๆ ประสานงานร่วมกับภาคเอกชน 2.กลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วต้องการกลับมา แต่ไม่มีกำลังในการจ่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง ภาครัฐจะจัดหา OQ ให้ ส่วนกรณีทางบก เช่น จังหวัดชายแดน ยังมีสถานกักกันของรัฐ(SQ) อยู่ ซึ่งรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ส่วนทางอากาศและทางน้ำ ใช้มาตรการเดียวกันคือ กักตัวใน AQ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกักตัวเอง

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศบค.อนุมัติให้จังหวัดภูเก็ตเปิดประเทศในวันที่ 1 ก.ค. 2564 รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงปานกลาง ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ซึ่งเป็นวัคซีนที่ อย.ให้การรับรอง มีทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ ซิโนแวค แอสตราเซนเนกา ซิโนฟาร์ม จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน และโมเดอร์นา รวมทั้งวัคซีนโควิดที่องค์การอนามัยโลกให้การ รับรอง อย่าง ไฟเซอร์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าที่ภูเก็ต ต้องอยู่ที่พัก 14 วัน แล้วมีตรวจหาคัดกรองก่อนแล้ว 2 ครั้ง ถึงจะไปยังจังหวัดอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีการระบาดของโรคโควิด-19 จนพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 90 คนต่อสัปดาห์ มีการกระจายของเชื้อโรคใน 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล มีการระบาดมากว่า 3 คลัสเตอร์ และการระบาดของโรคที่หาสาเหตุเชื่อมโยงไม่ได้ รวมทั้งะมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ก็อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน ภูเก็ต แซนด์บอกซ์