ศบค.ไฟเขียวถ่ายรายการโทรทัศน์-ภาพยนตร์-ละคร ผู้ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์

วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:41 น.
ศบค.ไฟเขียวถ่ายรายการโทรทัศน์-ภาพยนตร์-ละคร ผู้ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์
ศบค. ไฟเขียวมาตรการผ่อนคลายให้กองถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ ได้ ไม่เกิน 50 คน ผู้ประกาศไม่ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง 2 เมตร

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยให้มีแนวปฎิบัติ ดังนี้

1. ขณะถ่ายทำต้องบริหารจัดการความหนาแน่นของพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร/คน หรือให้มีผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน

2. ให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วงเวลา ดังนี้

- รายการละคร เฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก

- รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้เฉพาะ

- รายการเกมโชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้ครั้งละ 1 คน

- ผู้ประกาศข่าว โดยจะต้องมีฉากกั้น และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม

หากเป็นในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกกรณี

สำหรับแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยช่วงเวลาก่อนทำการถ่ายทำรายการ จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ถ่ายทำโดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาด มีมาตรการคัดกรอง การซักประวัติ การจัด Timeline ก่อนวันเข้าร่วมถ่ายทำไม่น้อยกว่า 7 วัน ควรมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT – PCR ในระยะเวลา72 ชั่วโมง

ส่วนมาตรการหลังการถ่ายทำติดตามและรายงานของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีการติดเชื้อ เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องท้ังหมดโดยละเอียด ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7วัน