ศธ.แจงเปิดเทอมจัดการเรียนการสอน5รูปแบบ ย้ำเร่งฉีดวัคซีนครูในพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
ศธ.แจงเปิดเทอมจัดการเรียนการสอน5รูปแบบ ย้ำเร่งฉีดวัคซีนครูในพื้นที่เสี่ยง
รมช.ศึกษาฯให้ความเชื่อมั่น เด็ก-ผู้ปกครอง เปิดเทอมได้เรียนอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ย้ำรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ครูในพื้นที่เสี่ยงสีแดง กรุงเทพฯและปริมณฑลโดยเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันนี้ ว่า ขณะนี้มีโรงเรียนหลายประเภทได้เปิดเรียนไปตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 แล้วเนื่องจากพื้นที่หรือจังหวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หรือมีน้อยมาก จึงสามารถทำการปฏิบัติการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ปกติภายใต้มาตรการของศบค. ของจังหวัดนั้น และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

โดยกระทรวงศึกษาธิการขอให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกแห่งที่ได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.และที่ได้เปิดในวันนี้ (14 มิ.ย.64) มีความพร้อมทั้งในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยซึ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ

1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศบค.

2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV

3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

4.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

"กระทรวงศึกษาธิการมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกช่องทาง และทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง On-line On-air On-hand On-demand ต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนสามารถจัดการให้ความพร้อมและความปลอดภัยในการที่นักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียนเลย หรือจะเรียน On-line หรือช่องทางต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ที่ครบถ้วน จึงมั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเรียนได้ในหลายรูปแบบ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็จะได้สบายใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนและปลอดภัยที่สุด"ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุด