กทม.ประกาศเลื่อนฉีดวีคซีนโควิดใครได้คิว14-17มิ.ย.รอไปก่อน

วันที่ 13 มิ.ย. 2564 เวลา 18:07 น.
กทม.ประกาศเลื่อนฉีดวีคซีนโควิดใครได้คิว14-17มิ.ย.รอไปก่อน
สำนักการแพทย์ กทม.ออกประกาศโรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 ออกไปรอวัคซีนจากสธ.ก่อนใครจองผ่าน"หมอพร้อม"หรือจองผ่านโรงพยาบาลเลื่อนไปไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน สำนักการแพทย์ กทม. ออกประกาศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เรื่อง เลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 ผ่านการจองผ่านระบบหมอพร้อม หรือที่โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 2564

ด้วยวัคซีนโควิด-19 อยู่ระหว่างรอจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข จึง ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามวันเวลาข้างต้นขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรวัคซีน ทางโรงพยาบาลจะแจ้งนัดหมายท่านเพื่อเข้ารับบริการอีกครั้ง

สำหรับท่านที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย จึงเรียนมาเพื่อทราบ