เปิดข้อมูลยอดฉีดวัคซีน 10 มิย. กว่า 2.2แสนโดส

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 12:55 น.
เปิดข้อมูลยอดฉีดวัคซีน 10 มิย. กว่า 2.2แสนโดส
ศบค. เผย ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 10 มิย. 223,315 โดส รวมยอดปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 4 วัน ฉีดได้ 1,448,964 โดส ขณะที่ยอดรวมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 ฉีดไปแล้ว 5,667,058 โดส

เมื่อวันที่ 11มิย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 10 มิ.ย.64 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 223,315 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 117,353ราย เข็มที่ 2 จำนวน 45,962 ราย รวม 4 วัน 7-10 มิ.ย.64 ตั้งแต่มีการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ พบว่า สามารถฉีดวัคซีนไปได้ 1,448,964 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 1,288,403 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 160,561 ราย

ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 10 มิ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 5,667,058 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4,143,444 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,523,614 ล้านราย