เปิดมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร จ่ออนุญาตพื้นที่สีแดงเข้มนั่งทานในร้านได้-ขยายเวลาขาย

วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 13:52 น.
เปิดมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร จ่ออนุญาตพื้นที่สีแดงเข้มนั่งทานในร้านได้-ขยายเวลาขาย
ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการพรุ่งนี้ ร้านอาหารพื้นที่สีแดงเข้มนั่งทานในร้านได้ 25% ถึง 3 ทุ่ม พื้นที่สีแดงนั่งทานได้ถึง 5 ทุ่ม ส่วนสีส้มนั่งทานได้ตามปกติ แต่งดขายและดื่มสุราในร้าน

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 และระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการอีโอซีของกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ศปก.ศบค. ในวันเดียวกันนี้ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศบค. ได้สั่งการให้พิจารณาเนื่องจากเห็นถึงเรื่องของผู้ประกอบการบางพื้นที่ จึงให้พิจารณาดูว่ามีส่วนใดที่จะพอผ่อนปรนให้ได้บ้าง เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายเล็ก ผู้ที่ค้าขายอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของประชาชน ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สาธารณสุขจึงได้หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมองวัตถุประสงค์ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบ เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและให้สอดคล้องกับการระบาดในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับโซนสีจึงต้องเกิดขึ้น ทางศปก.ศบค. จึงสรุปหลักเกณฑ์ได้ 5 ข้อ ดังนี้ 1.ลักษณะการระบาดในชุมชนโดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง 2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย 4. จังหวัดที่ติดกับชายแดนหรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ 5. สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" จะมีการให้บริโภคในร้านได้ โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% เท่ากับว่า โต๊ะ4คน นั่งได้ 1 คน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มในร้าน ส่วนการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ยังขอให้งดอยู่ ยกเว้นมาขอเป็นรายกรณี เช่น การสอบเข้า-จับสลาก เข้า ป.1,ม.1,ม.4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มาขอ ส่วน "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน นอกจากนี้ส่วนของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ"พื้นที่ควบคุม" บริโภคในร้านได้ตามปกติงดการจำหน่ายและงดดื่มสุรา นอกจากนี้ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตราที่กำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนรายชื่อจังหวัดใดบ้างที่จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม อย่างไรบ้างที่ประชุมยังหารือไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังมีข้อหารือสุดท้ายก่อนที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค. แล้วในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้จะได้แถลงประกาศให้ทราบกันอีกครั้ง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวในช่วงท้าย ว่า ขณะนี้ความห่วงใยสูงสุดยังอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร และทางศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์บูรณาการของทางกทม.และปริมณฑล ทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลชุดต่างๆขึ้นมา ความสำคัญของพวกเราบอกว่าการดึงข้อมูลขึ้นมาก็ว่ายากแล้ว แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญสูงกว่าและยากกว่าด้วย ซึ่งจะมีการนำข้อมูลขึ้นมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลนี้มาถึงประชาชนเพื่อให้ช่วยกัน ขณะเดียวกันต้องขอแรงสื่อมวลชนด้วย เมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ขอให้นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์และไปช่วยในการขับเคลื่อน ควบคุมโรคและนำผู้ป่วยออกมาจากชุมชนเพื่อนำมาสู่การรักษาให้ได้ นี่คือหลักการเบื้องต้นที่เรารับรู้ และเข้าใจโรคนี้มาร่วมกัน จึงต้องขอแรงทุกคนช่วยกัน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน