ห่วงแรงงานลอบเข้าประเทศทำโควิดระบาดเพิ่ม

วันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 18:07 น.
ห่วงแรงงานลอบเข้าประเทศทำโควิดระบาดเพิ่ม
สธ.ห่วงปัญหาแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าประเทศ อาจนำเชื้อโควิด 19 มาแพร่ในประเทศ กำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนเฝ้าระวังเข้ม

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 64 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในภูมิภาค 71 จังหวัด การระบาดมีแนวโน้มลดลงวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม 622 ราย ได้กำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งประสานฝ่ายปกครองกำกับติดตามป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ และเพิ่มการฉีดวัคซีนในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่าน ตำรวจ และทหาร ที่ทำหน้าที่จับกุมผู้ลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติ

"ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการขนส่งแรงงานลักลอบเช้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ"ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า วันนี้ กทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรวม 1,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของการติดเชื้อทั้งหมด แนวโน้มการระบาดชะลอตัว ยังพบผู้ติดเชื้อในชุมชน เช่น คลองเตย สี่แยกมหานาค ปากคลองตลาด แฟลตดินแดง บางแคบริเวณห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งคัดกรองนำผู้ติดเชื้อออกมาดูแลและกักกันกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ 1 เม.ย ถึง 9 พ.ค.คัดกรองไปแล้ว 113,642 ราย พบการติดเชื้อร้อยละ 2.84

ส่วนปริมณฑลยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แนวโน้มการระบาดของโรคคงตัว เน้นคัดกรองเชิงรุกใน ชุมชน และสถานที่เสี่ยง ที่อาจมีแรงงานต่างด้าวลักลอบอาศัย พร้อมมอบกรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหารูปแบบรองรับผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมาก เช่น ในกลุ่มสีเขียวให้มีระบบกักตัวในชุมชน อาจใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน โรงเรียน เป็นพื้นที่กักตัว

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศ ขณะนี้จัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,427,452 โดส จำนวนการฉีดสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.-9 พ.ค. 2564 รวม 1,809,894 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,296,440 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 513,454 ราย

ส่วนภาพรวมการบริหารจัดการเตียงโควิด ใน กทม. วันที่ 9 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อติดต่อสายด่วนต่างๆจำนวน 387 ราย ได้เตียงแล้ว 197 ราย ประสานได้เตียงแล้วรอดำเนินการต่อ 177 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดทีมจิตอาสารับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ใน 6 โซน กทม. ขอนำส่ง 165 ราย นำส่งได้ 158 ราย ปฏิเสธ 7 ราย มีทีมพร้อมในพื้นที่ 33 ทีม และทีมพร้อมในที่ตั้ง 121 ทีม