เผยไทม์ไลน์เหยื่อโควิด 19 ราย มี 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง อาการหนักอีกกว่าพันราย

วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 12:59 น.
เผยไทม์ไลน์เหยื่อโควิด 19 ราย มี 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง อาการหนักอีกกว่าพันราย
ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,419 ราย กทม.นำโด่ง 1,112 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย อายุ 42-93 ปี มี 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ติดเชื้อไม่รู้ตัว ถึงรพ.อาการหนัก ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักมี 1,138 ราย

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 พ.ญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19ประจำวันดังนี้

-พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,419 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,890 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน519 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย

-ผู้เสียชีวิต 19 ราย / ยอดสะสม 382 ราย

-ผู้เสียชีวิตรายใหม่จำแนกได้ดังนี้ เป็นชาย 8 ราย หญิง 11 ราย อายุระหว่าง 42-93 ปี ในกทม. 7 ราย สมุทรปราการ,ปทุมธานี จังหวัดละ 2 รายนครสรรค์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา นครปฐม สุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย โดยมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง อ้วน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง ภูมิแพ้ และปฏิเสธโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พบประวัติ ว่า ใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ 9 ราย,เพื่อที่ติดเชื้อก่อน 2 ราย ,สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 3 ราย ,ไปสถานที่คนแออัด -งานแต่ง 3 ราย และไม่ทราบ 2 ราย

-ผู้ช่วยโฆษกศบค. เผย กรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อ จนกระทั่งวันที่มาพบแพทย์ และเข้าสู่ห้องฉุกเฉิน โดยแพทย์สงสัย จึงได้ตรวจหาเชื้อและพบผลตรวจเป็นบวกก่อนเสียชีวิตในวันเดียวกัน และมีอีก 5 รายที่ระยะเวลาพบเชื้อและเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลา 1-6 วัน หรือช่วงสัปดาห์แรก ดังนั้นหากมีประวัติสงสัยว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้า ขอให้เข้ารับการตรวจโดยเร็วที่สุด เพราะหลายครั้งไม่แน่ใจว่าตนเองเจ็บป่วยติดเชื้อหรือไม่ ในที่สุดเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็จะพบว่าอาการรุนแรงและเสียชีวิต ขณะเดียวกัน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากการไปตลาด สถานที่ชุมชน ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

-ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 81,274 ราย / ผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษาดังนี้ กรุงเทพฯและนนทบุรี 26,751ราย ภาคเหนือ 6,958 ราย ภาคกลาง 37,989 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,618 ราย ภาคใต้ 5,958 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 2,247ราย / ยอดสะสม 51,419 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 29,473 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,138 ราย / ใส่เครื่องช่วยหายใจ 380 ราย

-จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่วันนี้ 2,419 ราย โดยจังหวัด 10 อันดับแรก ที่พบผู้ติดเชื้อได้แก่ 1 กรุงเทพมหานคร 1,112 ราย 2 นนทบุรี 217 ราย 3 สมุทรปราการ 114 ราย 4 ประจวบคีรีขันธ์ 100 ราย 5 ปทุมธานี 69 ราย 6 สมุทรสาคร 60 ราย 7 ชลบุรี 72 ราย 8 ปราจีนบุรี 33 ราย 9 ระนอง 32 ราย 10 สุราษฎร์ธานี 29 ราย