ยธ.ป่วน! ข้าราชการติดโควิดแล้ว 6 ราย

วันที่ 07 พ.ค. 2564 เวลา 11:27 น.
ยธ.ป่วน! ข้าราชการติดโควิดแล้ว 6 ราย
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมระทึก! ติดโควิด-19 แล้ว 6 ราย ส่งเข้ารพ.-กักตัว สั่งคุมเข้มห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องขึ้นอาคาร

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า หลังจากตรวจพบเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1ราย ติดเชื้อโควิด-19เมื่อวันที่3 พ.ค ที่ผ่านมา โดยมีไทม์ไลน์เข้าปฏิบัติงานที่อาคารกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 26 เม.ย ช่วงเวลา 05.00 - 08.00 น. และได้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 เม.ยและขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พ.ค .ได้รับรายงานว่า พบบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา ทำให้ขณะนี้มีบุคลากรเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันสะสมแล้ว6 ราย

นายวัลลภ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตหลักสี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง เพื่อทำความสะอาดเชื้ออย่างเต็มรูปแบบ ทำการตรวจสอบสถานที่และสอบสวนโรคแล้ว ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19พร้อมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทำการกักตัวที่พักอาศัย พร้อมเฝ้าสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยกำชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้กระทรวงฯมีมาตรการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงและต้องรายงานสถานะความเสี่ยงของตนเองในระบบ OPS Intranet ทุกวัน และห้ามผู้มิเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขึ้นบนอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมเด็ดขาด

"สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ทางกระทรวงฯได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น 1 หรือยื่นคำขอรับผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 หรือ แอปพลิเคชัน Justice Care "นายวัลลภ กล่าว