แพทย์แนะเร่งให้วัคซีนเข็มแรกกับคนอายุน้อยกว่า60ปีเพื่อป้องกันโรคเร็วที่สุด

วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 09:04 น.
แพทย์แนะเร่งให้วัคซีนเข็มแรกกับคนอายุน้อยกว่า60ปีเพื่อป้องกันโรคเร็วที่สุด
"นพ.ยง"เผยหลายประเทศยืดระยะเวลาการให้วัคซีนโควิดเข็ม2 เพื่อนำวัคซีนไปฉีดเป็นเข็มแรกให้ประชากรให้มากที่สุดกรณีที่มีวัคซีนไม่เพียงพอ ชี้คนอายุต่ำกว่า60ปีควรเร่งฉีดเข็มแรกก่อนเพราะภูมิต้านทานตอบสนองได้ดี

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นถึงการยืดระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหลายประเทศ โดยระบุว่า

โควิด 19 ในหลายประเทศ ยืดระยะเวลาในการให้ Vaccine เข็ม 2

ประเทศสเปน นอร์เวย์ และสวีเดน ให้วัคซีนเข็มแรกให้มากที่สุดและยืดระยะเวลาการให้เข็มที่ 2

วัคซีนในกลุ่มไวรัสเวกเตอร์ เช่นการศึกษาของเรา AstraZeneca การให้เข็มแรกเข็มเดียวกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี

ดังนั้นการยืดระยะเวลาเข็มที่ 2 ออกไป เพื่อต้องการให้ไป เพื่อต้องการให้ประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนมากที่สุดในกรณีที่วัคซีนมีไม่เพียงพอ หรือกำลังการฉีด ให้มุ่งเน้นประชากรส่วนใหญ่ก่อน แล้วค่อยตามกระตุ้นในเข็มที่ 2 ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด

จากการศึกษาที่ผ่านมาของเราพบว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ภูมิต้านทานตอบสนองได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ปี ดังนั้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุ ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี อาจใช้วิธีการให้เข็มเดียวไปก่อน และถ้ามีวัคซีนหรือพอ และมีความสามารถในการ ให้วัคซีนแล้วค่อยมากระตุ้น ในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ก็จะเป็นการปูพรมให้ประชากรหมู่มากได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคได้เร็วที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค