กรมการแพทย์ขอรพ.เอกชนร่วมหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด

วันที่ 17 เม.ย. 2564 เวลา 12:33 น.
กรมการแพทย์ขอรพ.เอกชนร่วมหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด
กรมการแพทย์ขอรพ.เอกชนร่วมหาเตียงและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด ด้านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เผย รพ.เอกชนบางเครือรับตรวจโควิด แต่ไม่หาเตียงให้ผู้ป่วยเข้ารักษา ทำให้เกิดผู้ป่วยตกค้างไม่มีเตียงรักษา

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และการบริหารจัดการเตียงอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยกรมการแพทย์ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHosNet) กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน

ซึ่งที่ผ่านมาได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง นำโดยนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และนายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ด้านต่างๆ จนถึงกระบวนการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังหาเตียงไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่ที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งบุคคลในครอบครัวและชุมชน จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนทุกเครือข่ายร่วมเป็นทีมประเทศไทยแก้ไขปัญหาวิกฤตคืนความสุขแก่ประชาชน

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 การหาเตียงให้ผู้ป่วย รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี แต่ยังพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนบางเครือที่รับตรวจหาเชื้อโควิด 19 แต่ไม่ได้ดำเนินการหาเตียงเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องตกค้างหรือไม่มีเตียงอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่ส่งต่อคนไข้ข้ามเครือข่ายของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน และได้รับการร้องเรียนว่าบางแห่งเก็บค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย

ดังนั้น ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาล ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน และช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการรักษากลับมาใช้ชีวิตปกติและมีความสุข เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป