อธิบดีกรมคุก คาดโทษเรือนจำไหนเกิดความเสียหาย "ถือว่าผู้บริหารบกพร่อง"

วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 18:09 น.
อธิบดีกรมคุก คาดโทษเรือนจำไหนเกิดความเสียหาย "ถือว่าผู้บริหารบกพร่อง"
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งทุกเรือนจำใช้ 5 มาตรการดูแลความปลอดภัยหลังเกิดเหตุที่คุกคลองเปรม ย้ำพบละเลยเป็นความบกพร่องผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งการเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ป้ายและทรัพย์สินหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก กรมราชทัณฑ์ได้วาง 5 มาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้น โดยให้เรือนจำและทัณฑสถานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดในพื้นที่ของเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ 2. ให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ภายนอกเรือนจำโดยต้องมีเจ้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง

3.ให้เจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์หมั่นเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบของเรือนจำและทัณฑสถาน รวมทั้งแนวกำแพงทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ 4.ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติ และ 5.ให้หมั่นตรวจตราและสังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายนอก รวมถึงยานพาหนะที่เข้ามาในเขตพื้นที่อยู่เสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่ ในการร่วมดูแลความเรียบร้อยของเรือนจำและทัณฑสถานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานทุกแห่ง เข้มงวดและกวดขันการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยต้องหมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาใน ทุกระดับชั้นอยู่เสมอ หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ถือปฏิบัติ จนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นจะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน

นายอายุตม์ กล่าวปิดท้ายว่า ด้วยลักษณะงานของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษที่ไม่ใช่เฉพาะการดูแลและแก้ไขผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลพื้นที่โดยรอบของสถานที่คุมขังให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ ตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ทุกคน มีความตั้งใจในปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด