โฆษกศาลยุติธรรมแจงขั้นตอนยื่นประกันตัวทำได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 14:31 น.
โฆษกศาลยุติธรรมแจงขั้นตอนยื่นประกันตัวทำได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
โฆษกศาลยุติธรรมอธิบายการประกันตัวทุกคดีผู้ต้องหาจำเลยหรือญาติยื่นคำขอประกันต่อศาลได้ทุกวันไม่มีวันหยุดทั้งแบบยื่นเองที่ศาลหรือทางออนไลน์ระบบ CIOS

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (การขอประกันตัว) คดีในศาลยุติธรรมว่า เมื่อศาลมีคำพิพากษาในคดีอาญาใด ๆ แล้วถ้าคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวได้ โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2562 ศาลยุติธรรมได้เปิดให้มีการพิจารณาคำร้องที่ยื่นได้เข้ามาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขณะที่ปัจจุบันการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้นผู้ขอประกันสามารถ 1.ยื่นเอกสารคำร้องได้โดยตรงต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้น หรือ 2.ยื่นคำร้องทางระบบออนไลน์ผ่าน "ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม" ที่เรียกว่า ซีออส (CIOS)

ทั้งนี้ ระบบเปิดให้ยื่นได้ทั้งการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่ต่อศาลชั้นต้น หรือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ซึ่งการยื่นคำร้องทางระบบออนไลน์ CIOS นั้นสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ยื่นสามารถทราบคำสั่งศาล ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศาล

นายสุริยัณห์ กล่าวว่า การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคดีอาญาต่างๆ ในศาลยุติธรรม ณ ปัจจุบัน จึงดำเนินการได้ตลอดทุกวันแบบไม่มีวันหยุด ซึ่งเป็นการยกระดับคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวในทุกขั้นตอนทั้งชั้นฝากขัง ชั้นพิจารณา ชั้นระหว่างอุทธรณ์ ชั้นระหว่างฎีกาและในคดีอาญาทุกประเภท