เผย 3 โรงพยาบาล กทม.พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 09:17 น.
เผย 3 โรงพยาบาล กทม.พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมพร้อมพื้นที่ 3 โรงพยาบาลคือ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.ราชพิพัฒน์ และรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มฉีด มี.ค.นี้

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. โพสต์เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า กทม.เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19

ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ในส่วนของกทม. ถ้าได้รับการส่งมอบวัคซีนตามกำหนดก็จะสามารถเริ่มฉีดได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ครับ

ซึ่งในวันที่25 ก.พ.64 ผมจะไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กทม. ตั้งแต่ขั้นตอน การตรวจสอบสิทธิ์และกรอกประวัติข้อมูล การลงทะเบียน ทำบัตร การคัดกรอง การให้คำปรึกษาแนะนำและลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอม การรับบริการฉีดวัคซีน การพักสังเกตอาการ และการตรวจสอบก่อนกลับและรับเอกสาร เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติเมื่อเราได้รับวัคซีนมาแล้ว

ในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกทม. ที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรกนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำหรับโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น และโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความพร้อมจะร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

กทม.เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว...

โพสต์โดย ผู้ว่าฯ อัศวิน เมื่อ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021