กรมชลประทานสนองนโยบาย"เฉลิมชัย"น้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน

วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 14:46 น.
กรมชลประทานสนองนโยบาย"เฉลิมชัย"น้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน
อธิบดีกรมชลประทานนำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา และการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกคืบ ย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา-แม่กลองฤดูแล้งปี 2563/64 ที่เขื่อนเจ้าพระยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก ตลอดจนผู้อำนวยการโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชุมว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 10,496 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 3,800 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้ว 2,843 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 ของแผนฯ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองที่ใช้น้ำจาก 2 เขื่อนใหญ่ คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 4,777 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้ 3,615 ปัจจุบันจัดสรรน้ำไปแล้ว 987 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของแผนฯ 

ทั้งนี้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่สามารถสนับสนุนการทำนารอบ 2(นาปรัง)ได้ ต้องสำรองน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นหลัก จึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน เและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2563/64 และตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ กำลังเจ้าหน้าที่ และการกำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง(กปน.)บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมความเค็มจนเข้าสู่ภาวะปกติ  ซึ่งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม 2564 ค่าความเค็มจะขึ้นสูงอีกครั้ง กรมชลประทานได้เตรียมรับมือด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯเป็น 55 ลบ.ม./วินาที ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหกเป็น 40 ลบ.ม./วินาที พร้อมผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมายังแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระยาบรรลือ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ในอัตรา 24ลบ.ม./วินาที เพื่อผลักดันค่าความเค็มดังกล่าว