เตือนตลาดขนาดใหญ่ ผู้ค้าหนาแน่น อากาศถ่ายเทน้อยเสี่ยงโควิดระบาด

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 16:00 น.
เตือนตลาดขนาดใหญ่ ผู้ค้าหนาแน่น อากาศถ่ายเทน้อยเสี่ยงโควิดระบาด
สธ.เตือนตลาดขนาดใหญ่ ที่มีอากาศถ่ายเทน้อย มีความหนาแน่นของผู้ค้า จัดเก็บข้าวของไม่เป็นระเบียบ มีชุมชนหนาหน่นโดยรอบ ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวระหว่างแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ภาพรวมการติดเชื้อโควิดรายใหม่ของแต่ละวันเริ่มมีจำนวนต่ำกว่า 100 ราย ถือว่าค่อนข้างทรงตัวและควบคุมการระบาดได้ เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์พบว่า จากสัปดาห์ที่ 5 ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5,181 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจนโดยสัปดาห์ที่ 6 พบผู้ติดเชื้อ 1,271 ราย และสัปดาห์นี้ 2 วันมีการติดเชื้อ 181 ราย

อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ตลาดที่มีความเสี่ยงสูง คือ ตลาดที่มีขนาดใหญ่ อากาศถ่ายเทน้อย มีความหนาแน่นของผู้ค้า จัดเก็บข้าวของไม่เป็นระเบียบ ขาดพัดลมที่จะช่วยให้อากาศถ่ายเท มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน มีชุมชนหนาแน่นโดยรอบบริเวณ จะต้องมีการสำรวจความเสี่ยงและเฝ้าระวังในกลุ่มดังกล่าวต่อไป

นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวอีกว่า ในเขตสุขภาพที่ 5 มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวใน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 129,436 ราย พบการติดเชื้อ 13,152 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.16

ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาครตรวจ 107,342 ราย พบติดเชื้อมากที่สุด 13,147 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.25, นครปฐม ตรวจ 8,562 ราย พบติดเชื้อ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04 , เพชรบุรี ตรวจ 3,313 ราย พบติดเชื้อ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 และสมุทรสงคราม ตรวจ 2,038 ราย พบติดเชื้อ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.05 ส่วนจังหวัดอื่นยังไม่พบรายการติดเชื้อ

สำหรับพื้นที่ชายแดนยังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่มีการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดความคืบหน้ากรณีพบชายไทยอายุ 34 ปี อาชีพพนักงานขนส่งสินค้าติดโควิด 19 อาศัยอยู่กับภรรยาที่อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

จากการสอบสวนโรคพบว่า เดินทางไป-กลับ จ.สมุทรปราการ - อ.แม่สอด จ.ตาก และข้ามไปเมียนมาในช่วงวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์, วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์, วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ และวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ เพื่อรับปูจากบริเวณเซฟโซนที่กำหนดกลับมาขาย โดยมีการสัมผัสใกล้ชิดคนส่งของเมียนมาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

นอกจากนี้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ มีการไปรับกุ้งที่โกดังซอยร่มเกล้ามาขาย ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแม่สอดราม ผลพบเชื้อ วันที่18 กุมภาพันธ์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขับรถส่วนตัว ทำให้ความเสี่ยงแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นต่ำ โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย คือ ภรรยาที่อาศัยด้วยกัน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 4 ราย