สยามทางเท้าจร(จัด)?ฟุตปาธดี

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 15:37 น.

เมื่อคนคิดไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้คิด “ช็อต” ต่อ “ช็อต” การแก้ปัญหาทางเท้าเมืองไทยมีเพียงเสี้ยวให้ฝ่าเท้าได้แทรกเดิน จะรุ่งหรือจะร่วง! พี่น้องประชาชนคิดเห็นว่าอย่างไร...