คนรักทะเล เฮ! ครม.คุ้มครอง2เกาะดังฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 18:01 น.
คนรักทะเล เฮ! ครม.คุ้มครอง2เกาะดังฝั่งอ่าวไทย
“วราวุธ”เผยครม. เห็นชอบ เตรียมประกาศ คุ้มครองเกาะกระ และเกาะโลซิน เชื่อมั่นระบบนิเวศทางทะเลจะคงอยู่อย่างสมบูรณ์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างกฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64กำหนดให้หมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวง คือ การสงวน รักษา ทรัพยากรทางทะเลของทั้งสองพื้นที่ไว้ก่อนจะได้รับผลกระทบหรือถูกรบกวนจากกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามทิ้งขยะมูลฝอย การกระทำที่ทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเล การทำเหมืองแร่ การขุดและถมทะเล การทำประมงที่ไม่เหมาะสม การท่องเที่ยวที่ไม่สะท้อนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ริเริ่มให้สำรวจและศึกษาพื้นที่หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี เชื่อมั่นว่า เมื่อกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศบังคับใช้ เราจะสามารถรักษาทรัพยากรทางทะเล รวมถึง รักษาสมดุลของระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของทั้ง 2 พื้นที่ พบว่า มีความสมบูรณ์ของแนวปะการัง มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะบริเวณเกาะโลซิน ที่พบฉลามวาฬ กระเบนราหู ปลาอีกว่า 116 ชนิด เป็นต้น