"โฆษกสธ."ขอทุกฝ่ายร่วมมือ4ข้อ เชื่อปลายเดือนม.ค.ยอดโควิดใหม่ลดลง

วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10:56 น.
"โฆษกสธ."ขอทุกฝ่ายร่วมมือ4ข้อ เชื่อปลายเดือนม.ค.ยอดโควิดใหม่ลดลง
โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเผยแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในไทยชะลอตัวลง ขอทุกฝ่ายร่วมมือใน 4 ข้อ เชื่อปลายม.ค. ยอดผู้ติดเชื้อลดลง

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นพ.ทรงคุณวุฒิ รก.ระดับ 11 หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นถึงแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยที่เริ่มลดลงว่า

“เรามาถูกทางแล้วครับ ขอทุกๆท่าน ช่วยกัน 4 ข้อนี้ครับ”...ปลายเดือนนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะลดลง ลดลง และลดลง ขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่แนวโน้มลดและชะลอตัวลง ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.1”

1) ทุกๆกำลังใจ ทุกๆพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสำคัญที่สุด เราจะเดินหน้าต่อไป “เราทุกคน” ...ผู้บริหารที่อุทิศตนทุ่มเท มดงาน และนักรบชุดขาว ร่วมต่อสู้ร่วมกับพลังทุกภาคส่วน และพลังพี่น้องประชาชน

2) ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดเป็นวงกว้างในระลอกนี้ คือ การเข้าเมืองผิดกฏหมาย การอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดอยู่ใกล้ชิดกัน และไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ขอพลังความร่วมมือพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน ปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติที่ดี วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นะครับ” จะควบคุมการระบาดระลอกนี้ได้ และป้องกันระลอกถัดระบบฯ..ต้องควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนอกระบบ คนลักลอบเดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งปัจจุบันและอนาคต

3) วัคซีนกำลังมา วัคซีนจะมีส่วนสำคัญมากในการควบคุมโรคโควิด 19 วัคซีนมีคุณภาพและปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขวางระบบที่ดีเพื่อประชาชน แต่มิใช่คำตอบทั้งหมดนะครับ การที่พี่น้องประชาชน ดูแลสุขภาพ มีทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพที่ดี ยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ ครับ

4) สุขภาพ คือ ทุกมิติ มิใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึง ความสุข ความรัก เมตตา สวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปากท้อง สังคม คุณธรรมและความเป็นมนุษย์ครับ สุขภาพที่ดีเป็นหน้าที่ทุกคน และทุกภาคส่วน ครับ

..............................................................

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการ ฯศบค.สธ. วันที่ 13 มกราคม 2564