โพลยก"รมต.ท็อป"มีผลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 18:32 น.
โพลยก"รมต.ท็อป"มีผลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
"ซูเปอร์โพล"เผยผลสำรวจการทำงานของ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชาชนยกให้เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติ มีหลายโครงการเป็นที่รู้จัก

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรชาติ รมต.ท็อป กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,798 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคมที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงการรับรู้การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุค รมต.ท็อป พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.5 ระบุด้านทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินคดีบุกรุกป่า ค้าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การปลูกป่าฟื้นฟู จัดตั้งป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัดที่ดินทำกินภายใต้โครงการ คทช. การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก มาเรียมโปรเจค การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ไม้มีค่า การแก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ การนำเสนออุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานมรดกเอเซียนฯ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.4 ระบุด้านทรัพยากรน้ำ เช่น โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สูบน้ำ แจกจ่ายน้ำสะอาดให้ครัวเรือน การจัดหาแหล่งน้ำ เจาะบ่อบาดาล การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยจากพายุโพดุล เป็นต้น และร้อยละ 90.1 รับรู้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal Tourism) ยุคโควิด-19 เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานต่อยอดทำให้เกิดจิตสำนึกตระหนักในหมู่ประชาชนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในทิศทางที่ดีขึ้นจนทำให้เกิดความพึงพอใจของสาธารณชนต่อภารกิจสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในผลการสำรวจครั้งนี้