สภาสตรีแห่งชาติฯมอบ200ทุนการศึกษาสร้างอนาคตชาติ

วันที่ 09 ม.ค. 2564 เวลา 11:56 น.
สภาสตรีแห่งชาติฯมอบ200ทุนการศึกษาสร้างอนาคตชาติ
สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมอนาคตของชาติมอบทุนการศึกษา 200 ทุนในวันเด็กวิถีใหม่ผ่านผู้แทนองค์กร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ  นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมกันแจกทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน 200 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุโขทัย กรมการพัฒนาชุมชน ลูกหลานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนางเลิ้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไปและขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัวขอให้ช่วยกันปฏิบัติตนพร้อมทั้งให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด รักษาระยะห่างจากคนนอกครอบครัว สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อที่เราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันโดยเร็ว