ไม่โหลดไม่ผิด แต่ชวนให้โหลด“หมอชนะ”

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 12:25 น.
ไม่โหลดไม่ผิด แต่ชวนให้โหลด“หมอชนะ”
รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อการติดตามโควิด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือประชาชน โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการคัดกรอง และช่วยการติดตามไทม์ไลน์ได้ง่าย

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม ดูแล เมื่อมีการเดินทางไปยังที่ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่สะดวกที่จะทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ก็สามารถใช้วิธีจดบันทึก หรือชี้แจงแผนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจคัดกรองได้

นายอนุชา กล่าวว่า หากพบว่ามีการปิดบังข้อมูลโดยเจตนาหรือหลีกเลี่ยงในการชี้แจงข้อเท็จจริง ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะถือว่าเป็นความผิด ซึ่งการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ทำให้ปัจจุบันการติดตามไทม์ไลน์การเดินทางของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงอยากขอความร่วมมือให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อจะได้รับข้อมูลโดยตรงหากเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

อย่างไรก็ตามหากไม่มีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน ไม่มีความผิด แต่อาจเกิดความยากลำบากในการตรวจสอบประวัติเดินทาง รวมทั้ง ยังจะไม่มีการละเมิดข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมจะมีการลบข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย