ศบค.เผยไทยติดโควิดใหม่205ราย รักษาหายเพิ่มกว่า 700คน

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 11:51 น.
ศบค.เผยไทยติดโควิดใหม่205ราย รักษาหายเพิ่มกว่า 700คน
โฆษกศบค.แถลงพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 205 ราย โดยติดเชื้อในประเทศ 131 ราย ต่างด้าว 58 ราย มาจากต่างประเทศ 16 ราย ขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายเพิ่ม 734 ราย

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศดังนี้

- พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 205 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 131 ราย, ติดเชื้อในแรงงานประเทศเพื่อนบ้านจากการคัดกรองเชิงรุก 58ราย, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้16 ราย เดินทางมาจาก

-ผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 9,841 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 7,740 ราย และกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 2,742 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,101 ราย

-ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสม 67 ราย

-ผู้ป่วยได้รับการรักษาหายแล้วเพิ่ม 734ราย / ยอดสะสม 5,255 ราย

-ผู้ป่วยพบใน 57 จังหวัด จำแนกตามพื้นที่การรักษาได้ดังนี้ กรุงเทพฯและนนทบุรี 2,874 ราย, ภาคเหนือ 236 ราย, ภาคกลาง 5,801 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 151ราย, ภาคใต้ 779 ราย