สั่งเด้งนอภ.ป่าโมกเช่นบ่อนไก่ชนแพร่โควิด-19

วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 15:57 น.
สั่งเด้งนอภ.ป่าโมกเช่นบ่อนไก่ชนแพร่โควิด-19
กรมการปกครองเด้งนายอำเภอป่าโมกเข้ากรุวิทยาลัยการปกครองเซ่นอนุญาตเปิดบ่อนไก่ชนในพื้นที่จนเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงคำย้ายอำเภอป่าโมก จ.อ่างทองไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เซ่นบ่อนไก่แพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ได้ให้นายอำเภอป่าดมกออกจากพื้นที่ก่อน และให้มาช่วยราชการที่กรมการปกครองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ส่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไปหาข้อเท็จจริงว่าบ่อนไก่แห่งดังกล่าว มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ได้ดำเนินการตามหลัก นิวนอร์มอล หรือไม่ ครั้งแรกได้ให้เวลาผู้ตรวจฯ ดำเนินการภายใน 3 วัน แต่หากยังไม่ได้ข้อเท็จจริงก็สามารถขยายเวลาในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้ ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่

ทั้งนี้ บ่อนไก่สามารถอนุญาตให้เล่นอย่างถูกต้องได้ในสมัยก่อน แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในระลอกแรกเราก็มีการปิดบ่อนไก่ไป และช่วงหลังที่รเริ่มผ่อนคลาย และได้ออกกติกาว่า ถ้าจะมีการเปิดให้เล่นบ่อนไก่ จะต้องดูในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องสถานที่มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมปศุสัตว์ และกระทรวงสาธารณสุข ถ้าทุกฝ่ายเห็นว่าเขาทำถูกต้อง ก็สามารถดำเนินการเปิดได้ แค่ต้องมีการควบคุมตามกติกา New Normal