โควิดวิกฤต!!!! ติดเชื้อจ่อทะลุหมื่นราย หวั่นรพ.รับมือไม่ไหว

วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 19:21 น.

PostToday BigTalk BigStory : จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นกราฟแท่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยมากกว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้ห่วงว่าระบบสาธารณสุขในบ้านเราจะรับมือไหวหรือไม่ หากตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดจำนวนลง