เตรียมเยียวยาเกษตรกรกว่า 7 ล้านรายที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 17:27 น.
เตรียมเยียวยาเกษตรกรกว่า 7 ล้านรายที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
รมว.เกษตรฯฉับไวสั่งเตรียมพร้อมเยียวยาเกษตรกรกว่า 7 ล้านรายใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าเน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้องหลังนายกฯประกาศจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด19

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมาเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ฯ ดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นในสองเดือนนี้

ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเตรียมความพร้อมในการเยียวยาเกษตรกรเพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ในฐานะนายทะเบียนตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเกษตรกรเกือบ 8 ล้านรายได้รับเงินเยียวยารายละ 15,000 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนระหว่างเดือน มิ.ย-ส.ค.โดยดร.เฉลิมชัยยังมอบนโยบายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่น สามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนโดยต้องครอบคลุมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 สศก.ในฐานะนายทะเบียนจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มชาวไร่อ้อย และกลุ่มชาวไร่ยาสูบ โดย 2 กลุ่มหลังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังตามลำดับ โดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่านสศก.ก่อนส่งให้ธกส.โอนตรงให้เกษตรกร

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0ของดร.เฉลิมชัย ได้พัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยี เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติมีบิ๊กดาต้าทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกร พร้อมดำเนินการในทุกภารกิจ โดยเฉพาะการเยียวยาเกษตรกรกลางปีที่แล้ว สามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ธกส.ภายใน 5 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเยียวยาเกษตรกร โดยรมว.เกษตรฯมีความห่วงใยเกษตรกรอย่างมากจากผลกระทบโควิด-19 และย้ำให้ช่วยเหลือเยียวยาถึงมือเกษตรกรให้เร็วที่สุด