กทม.ฮึ่ม!ร้านใดฝ่าฝืนกฎเหล็กฟันไม่เลี้ยงสั่งปิด14วัน

วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 20:45 น.
กทม.ฮึ่ม!ร้านใดฝ่าฝืนกฎเหล็กฟันไม่เลี้ยงสั่งปิด14วัน
ศบค.กทม.กำชับให้สำนักงานเขตเข้มงวดมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด 100% พบร้านใดฝ่าฝืนสั่งปิด 14 วัน ขณะที่สั่งลดด่านคัดกรองเหลือ 8 จุดเพื่อความสะดวกของประชาชน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 2/2564 โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด และให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด 100% เช่น มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหาร อาทิ กำหนดเวลาให้ซื้อและนำกลับไปทานนอกร้าน ห้ามรับประทานสุราในร้าน การระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หากพบร้านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการเขต ในฐานะเจ้าพนักงานโรคติดต่อสั่งปิดบริการเป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดตั้งด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 14 จุด เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงเห็นควรลดด่านเหลือรวมทั้งสิ้น 8 จุด และขอให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดการตรวจยานพาหนะอย่างเต็มกำลัง โดยใช้ระบบ BKKCOVID-19 แทนการบันทำด้วยมือ โดยขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดด้วย