กองปราบฯเตือนฝ่าฝืน 3ข้อกำหนดศปม.มีโทษคุก2ปีปรับ4หมื่น

วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 10:19 น.
กองปราบฯเตือนฝ่าฝืน 3ข้อกำหนดศปม.มีโทษคุก2ปีปรับ4หมื่น
กองปราบปราม เตือนฝ่าฝืนข้อกำหนด ศปม. ห้ามมั่วสุม ห้ามชุมนุม การทำกิจกรรมชุมนุมต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

เพจเฟซบุ๊กกองปราบปราม แจ้งข้อกำหนดตามประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ที่ประชาชนต้องปฏิบัติ พร้อมโทษทางกฎหมายหากมีการฝ่าฝืน ดังนี้

เนื่องด้วย ศปม.ออกประกาศ เรื่องห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 30 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

1. ห้ามมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

2.ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคน แออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม

3.การชุมนุมหรือทำกิจกรรม ต้องขออนุญาต การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมต่อ ผว.กทม. หรือ ผวจ. ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือ พื้นที่เฝ้าระวัง

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องรับโทษตาม มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน

-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน

-ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

-หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด พื้นที่ปิดหรือพื้นที่ผสมอื่นๆ

-หมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งของสาธารณะ