ครม.เข้มเดินทางปีใหม่ปลอดภัย

วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 16:07 น.
ครม.เข้มเดินทางปีใหม่ปลอดภัย
ครม. คลอดแผนรับมือเดินทางปีใหม่ ตั้งเป้าอุบัติเหตุต้องลดลง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยรัฐบาลจะบริหารจัดการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ควบคู่กับการดำเนินการลดอุบัติเหตุ และการเฝ้าระวังการแพร่โรคโควิด-19 ไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ จะมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง ทหาร ประชาชน อปท. ชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุด โดยรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าอุบัติเหตุในพื้นที่สีแดงจะต้องลดไม่น้อยกว่า 5% ของสถิติย้อนหลัง 3 ปี โดยตามแผนจะมีชื่อการใช้รณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

นอกจากนี้ ยังกำหนดตัวชี้วัด เป็นจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด โดยต้องไม่น้อยกว่า 5% ของสถิติย้อนหลัง 3 ปี

ขณะเดียวกันยังมีมาตรการอีก 5 มาตรการ ประกอบด้วย

1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

2. มาตรการลดปัจจัยความเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม

3. มาตรการลดความเสี่ยงด้านยานพาหนะ เช่น การให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับจังหวัดในการตรวจดูสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง

4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

5. มาตรการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ให้มีการเตรียมพร้อของทางโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง