"ธ.สถิตในใจ ไทยนิรันดร์" นิทรรศการเทิดพระเกียรติร.9

วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 19:28 น.
"ธ.สถิตในใจ ไทยนิรันดร์" นิทรรศการเทิดพระเกียรติร.9
รมว.อว.”เอนก เหล่าธรรมทัศน์” ปธ.เปิดงาน นิทรรศการ “ธ.สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ “ นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9 ศิลปินชั้นนำ โชว์ผลงานกว่าร้อยชิ้น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่อาคารทรูแปซิฟิค เพลส นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ธ.สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มศิลปินชั้นนำ เทิดทูน สถาบัน อาทิ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายศักวุฒิ วิเศษมณี นายจิตสิงห์ สมบุญ นายนภดล โชตะสิริ นายดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์พิเศษสาขาวิชา Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิต นายศักชัย อุทธิโท อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายไพโรจน์ วังบอน อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายอุสาต์ ไวยศรีแสง อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในงานมีนิทรรศการแสดงจิตรกรรม ภาพเหมือน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ รูปปั้นคล้ายพระองค์ท่าน ทั้งสิ้น 189 ชิ้นงาน ที่ผ่านมากลุ่มศิลปินฯ ได้มีการจัดงานแบบนี้ขึ้น เพื่อให้ศิลปินได้ระลึกถึงพระองค์ท่าน ศิลปินหลายคนที่มาถึงทุกวันนี้ได้ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้มีการหารือกัน- ร่วมมือกับทางแปซิฟิค ซิตี้ คลับ จัดงานนี้ขึ้น งานจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2563 - วันที่ 10 ม.ค.2564 ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานได้ที่ แปซิฟิคซิตี้ คลับ และหากผู้ใดประสงค์ที่จะได้ผลงานที่แสดง ก็สามารถติดต่อได้ที่งานดังกล่าว