"บิ๊กตู่"ปลื้มพช.น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เชื่อมโยงท่องเที่ยว-สร้างรายได้ชุมชน

วันที่ 02 ธ.ค. 2563 เวลา 15:10 น.
"บิ๊กตู่"ปลื้มพช.น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เชื่อมโยงท่องเที่ยว-สร้างรายได้ชุมชน
นายกฯปลื้ม พช.น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามภูมิสังคมต่อยอดความสำเร็จเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 2ธ.ค.63 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจรที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า หลังได้รับฟังคำบรรยายและรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วรู้สึกชื่นชมที่รู้จักการนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชน เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนรวมไทยสร้างชาติไปด้วยกัน พร้อมทั้งให้กำลังใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการที่จะดำเนินกิจกรรมพื้นที่ชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และขอฝากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว(ไซรัป) พร้อมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว(ไซรัป) ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สามารถนำไปสร้างรายได้ให้ชุมชน ให้จำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ นอกเหนือจากขับเคลื่อนในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแล้ว เรื่องอื่น ๆ ก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยเช่นกัน เช่น เรื่องการรณรงค์ผ้าไทย การลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวมีอาหารปลอดภัยรับประทานในครัวเรือน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 4,700 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ใน 73 จังหวัด 25,179 ครัวเรือน ยังมีงบประมาณที่จะดำเนินการในปี 2564 ให้กับ 14,000 กว่าครัวเรือน และในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วใน 1,500 ครัวเรือน พัฒนาศูนย์เรียนรู้อีก 33 ศูนย์เรียนรู้ ได้ผลดีมาก

"กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมต่อยอดความสำเร็จโดยการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชน ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล กับการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเกมตามหาRC ในลักษณะกิจกรรม Walk rally แข่งขันเก็บวัตถุดิบแต่ละชนิดในพื้นที่แปลง โคก หนอง นา เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารพื้นถิ่น เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนได้สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การประกอบอาหารพื้นถิ่นพร้อมได้เรียนรู้หลักการดำเนินงานในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงรู้จักการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้ผสมผสานหลักทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาในพื้นที่ของชุมชนอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีความพอเพียง สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล จึงเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีประชาชนทุกคนเป็นส่วนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบต่อไป" อธิบดี พช. กล่าว