logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

01 ธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”นำดอกไม้นานาชนิดออกดอกสะพรั่งมาจัดแสดง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ประชาชนแห่ไปเที่ยวชมงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 ภายในงานตลอดทั้ง 10 วัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้เที่ยวชมดอกไม้นานาชนิดที่เบ่งบานอร่ามสวยงามทั่วสวนหลวง ร.๙ แล้วยังได้รับความรู้ความบันเทิงจากกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ศูนย์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมชมนิทรรศการ “ไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศ” นิทรรศการ “ไม้อวบน้ำ” การออกร้านจำหน่ายต้นไม้-อุปกรณ์การจัดสวน การจัดสวนหย่อม-สวนแนวตั้ง โดยภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ การแสดงน้ำพุดนตรี  การแสดงดนตรีสตริง-ลูกทุ่ง กทม. และการออก ร้านจำหน่ายสินค้า

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

ประชาชนแห่ชมดอกไม้สวยงามงาน“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”