กองทัพสั่งกักตัวทหารใกล้ชิดทหารเกาหลีติดโควิด

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:45 น.
กองทัพสั่งกักตัวทหารใกล้ชิดทหารเกาหลีติดโควิด
โฆษกกองทัพไทย เผย ตรวจโควิดทหาร 177 นาย ใกล้ชิด ประชุม คอบร้าโกลด์ 21 ที่ระยอง กับทหารเกาหลีใต้ ที่ติดเชื้อโควิดฯ ไม่พบเชื้อ 129 นาย รอผลอีก 48 นาย ด้าน โฆษกทบ. สั่งกักตัว 19 ทหารเฝ้าระวังที่บ้าน 14 วัน

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยกรณี ผู้แทนจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ที่เดินทางมาร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ย. 2563 ณ โรงแรมสิรินพลา จังหวัดระยอง และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างการเดินทางกลับเข้าประเทศ ณ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีการกักกันตัวตามกระบวนการควบคุมโรคแล้วนั้น?จากกรณีดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า กำลังพลจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการตรวจคัดกรองโรค ตามกระบวนการด้านสาธารณสุขของสาธารณรัฐเกาหลีก่อนเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ซึ่งก่อนเดินทางได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สาธารณรัฐเกาหลี ผลไม่พบเชื้อ และไม่มีอาการป่วยใด ๆ จากนั้นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้เข้ากระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามขั้นตอน โดยเดินทางเข้าพักในโรงแรมที่เป็น สถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) เพื่อเข้ารับการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 17 ตค. - 1 พย. 63 และมีการตรวจหาสารพันธุกรรมฯ จำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 22 และ 29 ต.ค. 2563 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่งระหว่างการกักตัวไม่ได้เดินทางออกจากโรงแรม และ เมื่อครบกำหนดระยะกักตัวเวลา 14 วัน กำลังพลฯ ดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตามปกติ และเมื่อจบภารกิจได้เดินทางกลับเข้าสาธารณรัฐเกาหลีทันที

พล.ท.เชาวลิตร กล่าวอีกว่า ภายหลังทราบว่า กำลังพลฯ ดังกล่าวตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างการเดินทางกลับเข้าประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้แจ้งให้หน่วยที่เข้าร่วมการประชุมการฝึกฯ ดำเนินการแจ้งกำลังพลที่เกี่ยวข้องทุกนาย เข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคทันที โดยให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์โรคและกักกันเป็นเวลา 14 วัน และดำเนินการตรวจโรคให้แก่กำลังพล จำนวน 177 นาย โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ (SWAB) ผลการตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 129 นาย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจ จำนวน 48 นาย

ทั้งนี้ กองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในมาตรการการตรวจคัดกรอง ป้องกัน และการเฝ้าระวังที่เข้มข้น โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและมิตรประเทศ อันเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทย ในการใช้มาตรการทางการแพทย์ที่เป็นสากลเพื่อให้การฝึกร่วมกับมิตรประเทศทุกรหัสการฝึก มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

ด้าน พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่าตรวจพบทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ 21 ที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.ที่ผ่านมา ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางกลับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งกองทัพบกได้จัดกำลังพลร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 19 นาย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยกองทัพบกได้แจ้งให้ทุกนายเข้าสู่ขั้นตอนตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แล้ว โดยเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อในครั้งแรกแล้ว

โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ขณะนี้ทั้ง 19 นาย เข้าสู่การกักตัวสังเกตอาการที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยทางกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลค่ายสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค จะให้การดูแล สอบสวนโรค เฝ้าสังเกตอาการ ให้ความรู้ แนะนำวิธีปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ให้ทั้งกำลังพล ครอบครัว และผู้ใกล้ชิด รวมทั้งติดตามรายงาน ส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกำลังพลที่กักตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเท่าทันต่อสถานการณ์