"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จเปิดโครงการรถไฟฟ้าฯสนามไชย-หลักสอง 14 พ.ย.

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 14:32 น.
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จเปิดโครงการรถไฟฟ้าฯสนามไชย-หลักสอง 14 พ.ย.
ก.คมนาคม เชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี ไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้าฯ สถานีสนามไชยถึงหลักสอง 14 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป