ก.แรงงานหารือไมโครซอฟท์อัพเกรดแรงงานไทยสู่ดิจิทัล

วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 16:17 น.
ก.แรงงานหารือไมโครซอฟท์อัพเกรดแรงงานไทยสู่ดิจิทัล
รมช.แรงงานหารือไมโครซอฟท์เตรียมสร้างแรงงานดิจิทัลมุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานและสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่รองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ร่วมกับ นายปวิช ชื่นใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมหารือความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แรงงานไทย โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางนฤมล กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานด้านดิจิทัล เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการยกระดับแรงงานไทยในทุกระดับทั้งกลุ่มแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนเตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การกำหนดนโยบายของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ ซึ่งทักษะด้านดิจิทัลมีความจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรม

รมช.แรงงาน กล่าวว่า บริษัท ไมโครซอฟท์มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่า ชดเชยการสูญเสียงานที่เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรในองค์กรด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการในการ Reskills และ Upskills ให้แก่แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับแต่งรูปลักษณ์ กำหนดของเขตของเนื้อหาหลักสูตร ลดขั้นตอนการใช้งาน และมีผู้ดูแลระบบทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่แรงงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ แท๊ปเล็ต สมาร์ทโฟน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อจาก Microsoft เป็น Department of Skill Development (DSD) ได้ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหลักสูตรและเนื้อหาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ platform มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าสัญญาณประมาณเดือนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ

นายปวิช กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบ Microsoft Community Training Platform และมอบหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ภาษาไทยจำนวน 51 หลักสูตร และภาษาอังกฤษอีกกว่า 200 หลักสูตรให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำไปใช้ฝึกอบรมได้ทันที เช่น หลักสูตร Digital literacy การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft word, Microsoft office การนำเสนองานผ่านโปรแกรม Microsoft sway การใช้โปรแกรมสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Cloud of infrastructure การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) โปรแกรม coding แบบ unplug เมื่อมีสัญญาณ wifi ข้อมูลจะถูกบันทึกภายหลัง การใช้ Python ตั้งแต่ระดับ basic-intermediate เป็นต้น ซึ่งบทเรียนมีทั้ง PDF และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Microsoft team ในการใช้จัดฝึกอบรม ประชุมผ่าน video conference ได้ฟรี รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ถึง 1,000 คนพร้อมกัน

"แนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยให้แรงงานมีศักยภาพในการทำงานด้านดิจิทัลสูงขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดองค์ความรู้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้จะได้หารือความร่วมมือต่อไป" รมช. แรงงาน กล่าวใ