กทม.แจงยิบรถบรรทุกคนบนทางด่วนไม่ใช่รถขนขยะสับจนท.บกพร่อง

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 17:11 น.
กทม.แจงยิบรถบรรทุกคนบนทางด่วนไม่ใช่รถขนขยะสับจนท.บกพร่อง
กทม.ชี้แจงภาพประชาชนโดยสารรถบรรทุกบนทางด่วนเป็นการอำนวจความสะดวกผู้ประสงค์มาร่วมพิธีในวาระพิเศษทำเป็นประจำอยู่แล้ว ยันไม่ใช่รถเก็บขยะ โบ้ยจนท.บกพร่องรถขึ้นทางพิเศษ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงผ่านไลน์ของสื่อมวลชนว่า กรณีสื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพประชาชนโดยสารรถบรรทุกของกรุงเทพมหานครบนทางด่วน เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากมีหมายกำหนดการในวาระพิเศษต่าง ๆ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นเขตจะจัดรถให้บริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เดินทางมาร่วมพิธี รวมทั้งนำเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าพื้นที่มาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด เก็บขยะในพื้นที่ได้เดินทางมาพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ รถที่นำมาใช้เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ที่ใช้ในภารกิจของสำนักงานเขตเป็นประจำอยู่แล้ว อาทิ ภารกิจการรับส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ทำความสะอาดถนน และการขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะแต่อย่างใด รวมทั้งรถขยะของกรุงเทพมหานครเป็นลักษณะที่ไม่สามารถเปิดด้านข้างเพื่อบรรทุกผู้โดยสารได้

สำหรับ กรณีที่เจ้าหน้าที่ขับรถขึ้นบนทางด่วนนั้น เนื่องจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบค่าปรับกับการทางพิเศษเอง และจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวอีก