ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาบัตรม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 02 ต.ค. 2563 เวลา 20:09 น.
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาบัตรม.ธรรมศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาบัตรม.ธรรมศาสตร์30-31ต.ค.63

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.00 น. และ รอบเวลา 19.00 น.