ผลโพลเผย "สุดารัตน์"ยังครองใจชาวอีสาน "บิณฑ์"สุดยอดนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม

วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 11:42 น.
ผลโพลเผย "สุดารัตน์"ยังครองใจชาวอีสาน "บิณฑ์"สุดยอดนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม
อีสานโพล เผย “คุณหญิงสุดารัตน์” ยังครองใจคนอีสานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 63 ในกลุ่มนักการเมือง ขณะที่ "บิณฑ์ บันลือฤทธิ์" ติดอันดับ1 นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี

ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน หรืออีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจเรื่อ “เก็บคะแนนรางวัลแห่งปีของคนอีสาน ประจำปี 2563 ช่วงที่ 1 หรือครึ่งปีแรกของปี 2563 เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่น ที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล ซึ่งได้มีการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,120 ราย ในเขตพื้นที่ 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีการเก็บข้อมูลอีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปีอีกครั้ง

จากการสำรวจและประมวลผลพบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

นักการเมือง/ผู้บริหารภาครัฐแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ร้อยละ 25.1 รองลงมาคือ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 23.9 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 12.6 อื่น ๆ

ผู้บริหารภาคเอกชนแห่งปี อันดับที่ 1 ยังคงเป็นของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนร้อยละ 19.3 รองลงมาคือนายปัญญา นิรันดร์กุล ร้อยละ 10.1 และนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 9.4

นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี/NGO แห่งปี อันดับที่ 1 ยังคงเป็นของ นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ร้อยละ 30.6 รองลงมาคือ คุณบุ๋ม ปนัดดา ร้อยละ 24.6 และ ตูน บอดี้สแลม ร้อยละ 12.0

สถานีโทรทัศน์แห่งปี อันดับที่ 1 ในครึ่งปีแรกปีนี้ตกเป็นของ สถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 7 ร้อยละ 28.0 รองลงมาคือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร้อยละ 27.5 และ ช่อง Work point ร้อยละ 12.8

หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของไทยรัฐ ด้วยคะแนนร้อยละ 42.1 รองลงมาคือเว็บไซต์ อีจัน ร้อยละ 9.1 และ เดลินิวส์ ร้อยละ 6.2

พระเอกแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 17.9 รองลงมาคือ หมาก ปริญ ร้อยละ 9.4 และ เจมส์ จิรายุ ร้อยละ 9.3

นางเอกแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ เบลล่า ราณี ร้อยละ 11.2 รองลงมาคือ ญาญ่า อุรัสยา ร้อยละ 9.3 และ อั้ม พัชราภา ร้อยละ 7.7

นักร้องชายแห่งปี อันดับที่ 1 ไผ่ พงศธร ร้อยละ 17.8 ,มนต์แคน แก่นคูณ ร้อยละ 13.0 และ เปิ้ล ปทุมราช ร้อยละ 7.0

นักร้องหญิงแห่งปี อันดับที่ 1 ต่าย อรทัย ร้อยละ 22.9 ,จินตหรา พูนลาภ ร้อยละ 12.3 และ ลำไย ไหทองค า ร้อยละ 9.0

รางวัลเพลงดังแห่งปี อันดับที่ 1 คือสิมาฮักหยังตอนนี้ ร้อยละ 6.0 รองลงมาคือ อ้ายเก่งกะด้อ ร้อยละ 5.5 และ ใส่ใจได้แค่มอง ร้อยละ 5.1

วงดนตรี/คณะหมอลำ/คณะลิเกแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของคณะเสียงอีสาน ร้อยละ 19.2 ,คณะประถมบันเทิงศิลป์ ร้อยละ 17.1 และคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ร้อยละ 10.1

ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรชายแห่งปี อันดับที่ 1 เป็นของ นายกรรชัย กำเนิดพลอย ด้วยคะแนนร้อยละ 21.5 รองลงมาคือ นายอนุวัตร เฟื่องทองแดง ร้อยละ 10.0 และนายธีมะ กาญจนไพริน ร้อยละ 8.7

ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรหญิงแห่งปี อันดับที่ 1 คือ น.ส. พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 21.0 รองลงมาคือ น.ส. เปรมสุดา สันติวัฒนา ร้อยละ 15.7 และ น.ส. จิตดี ศรีดี ร้อยละ 13.4

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ได้99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% แยกเป็น เพศชาย ร้อยละ 47.5 เพศหญิงร้อยละ 52.5 ช่วง อายุ18-25 ปี ร้อยละ 9.0 อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 9.6 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.3 อายุ 41-50 ปีร้อยละ 30.9 อายุ51-60 ปีร้อยละ 22.3 และอายุ มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 5.8 ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 31.0 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 25.0 มัธยมศึกษา ตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 15.7 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.5 ปริญญาตรีร้อยละ 18.4 และสูงกว่าปริญญา ตรี ร้อยละ 2.0 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 40.6 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.6 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 9.6 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.3 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.4”