กทม.ปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา ตามมาตรการคุมโควิด-19

วันที่ 01 ส.ค. 2563 เวลา 19:38 น.
กทม.ปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา ตามมาตรการคุมโควิด-19
กทม.ประกาศปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลามีผลวันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ส.ค.63 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับถูกสั่งปิดสถานที่

ตามที่มีประกาศขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ สนามชนไก่ สนามชนโค และสนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่น โดยให้มีผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563 ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่

ที่มา https://www.facebook.com/prbangkok/

บทความแนะนำ