มท.สั่งผู้ว่าฯอย่าการ์ดตกคุมเข้มการจัดคอนเสิร์ตป้องกันโควิด-19

วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 15:05 น.
มท.สั่งผู้ว่าฯอย่าการ์ดตกคุมเข้มการจัดคอนเสิร์ตป้องกันโควิด-19
มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศวางมาตรการรองรับการจัดคอนเสิร์ตให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ของศบค.อย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนให้ดำเนินการ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่าขณะนี้ปรากฎข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ศบค. รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่า การดำเนินกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่ง ศบค.ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป