ผลโพลชี้คนไทยกังวลโควิดระบาดระลอกใหม่ แนะรัฐคุมเข้มต่างชาติเข้าไทย

วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 08:59 น.
ผลโพลชี้คนไทยกังวลโควิดระบาดระลอกใหม่ แนะรัฐคุมเข้มต่างชาติเข้าไทย
ดุสิตโพลเผยประชาชน 95.89% กังวลโควิดระบาดระลอกใหม่ ขณะที่ 73.82% เชื่ออาจมีล็อกดาวน์ประเทศรอบ2 แนะรัฐบาลคุมเข้มต่างชาติเข้าไทยไม่มีการยกเว้นให้กลุ่มวีไอพี

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,459 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดาน ที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยเกิดความวิตกกังวลว่าจะนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้ง ในขณะที่กระแสข่าวล็อกดาวน์ประเทศรอบสอง เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ไปในทิศทางใด สรุปผลได้ดังนี้

1.ความวิตกกังวลของประชาชน กรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19

อันดับ 1 วิตกกังวลมาก 52.23%

อันดับ 2 ค่อนข้างวิตกกังวล 39.68%

อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 6.58%

อันดับ 4 ไม่วิตกกังวลเลย 1.51%

2.“5 เรื่อง” ที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ระลอกใหม่

อันดับ 1 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 95.89%

อันดับ 2 คนตกงาน ว่างงาน 94.45%

อันดับ 3 ธุรกิจ ค้าขายหยุดชะงัก 92.05%

อันดับ 4 การเรียนของบุตรหลาน 84.17%

อันดับ 5 ประกาศล็อกดาวน์ 82.39%

3.ประชาชนคาดว่าจะมีการล็อกดาวน์ประเทศไทย รอบ 2 หรือไม่?

อันดับ 1 น่าจะมี 73.82%

อันดับ 2 ไม่น่าจะมี 26.18%

4.แนวทางป้องกันที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

อันดับ 1 ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 94.51%

อันดับ 2 มีกระบวนการคัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด 86.41%

อันดับ 3 ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 83.80%

อันดับ 4 การประกาศ แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชน 81.40%

อันดับ 5 ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี 76.73%

5.รัฐบาลควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร? เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน

อันดับ 1 มีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ 47.38%

อันดับ 2 ออกประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 33.43%

อันดับ 3 ออกมาชี้แจง ทำความเข้าใจ และเร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็ว 23.20%

“สวนดุสิตโพล” สรุปผลการสำรวจ ว่า ประชาชนมีความวิตกกังวลต่อกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 91.91 (วิตกกังวลมาก ร้อยละ 52.23 และค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 39.68) ประชาชนกังวลในประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุด ร้อยละ 95.89 คาดว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์รอบที่ 2 ร้อยละ 73.82 จึงเห็นว่ายังไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ร้อยละ 94.51 โดยสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน คือ มีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ ร้อยละ 47.38

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางเข้าไทย โดยกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จนเกิดผลกระทบอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคนตกงาน การค้าขายหยุดชะงัก มีการประกาศล็อกดาวน์ การปิดสถานศึกษา ฯลฯ

ดังนั้นประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวด ไม่มีการยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิพิเศษในทุกกรณี แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงออกมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทันท่วงที