แจงแรงงานเมียนมาติดโควิดที่พบในไทย รักษาหายแล้วก่อนกลับประเทศ

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 20:26 น.
แจงแรงงานเมียนมาติดโควิดที่พบในไทย รักษาหายแล้วก่อนกลับประเทศ
สธ.แจงแรงงานเมียนมาในไทยที่พบติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการรักษาจนหายแล้วก่อนเดินทางกลับประเทศ แจงการตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสอาจเกิดขึ้นได้ แต่เพาะเชื้อไม่ขึ้น เพราะไวรัสถูกร่างกายทำลายแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีมีรายงานข่าวพบแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทยนั้น

จากการประสานข้อมูลกับประเทศเมียนมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยได้ทำการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มดังกล่าวมีประวัติการเดินทางจากประเทศไทย 23 ราย โดยผู้ติดเชื้อทุกรายเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่เคยตรวจพบ ณ ศูนย์กักผู้ต้องกัก อ.สะเดา จ.สงขลา ในจำนวนดังกล่าวก่อนหน้านี้ 19 รายตรวจพบว่าเป็นผู้ที่ต้องกักที่ศูนย์กักผู้ต้องกัก อ.สะเดา ซึ่งตรวจพบการติดเชื้อ มีการแถลงข่าวและดูแลรักษาจนครบตามมาตรฐานการรักษาไปแล้ว ส่วนอีก 4 รายที่เหลือตรวจสอบข้อมูลกับ ตม.พบว่าเป็นผู้ต้องกักและติดเชื้อที่ศูนย์กักผู้ต้องกัก อ.สะเดา เช่นกัน

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจพบเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งการตรวจเชื้อโดยการหาสารพันธุกรรมอาจยังพบพันธุกรรมของไวรัสได้ แต่จะเพาะเชื้อไม่ขึ้นเนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกร่างกายทำลายแล้ว ซึ่งในประเทศไทยและต่างประเทศก็มีการรายงานเช่นเดียวกัน โดยหลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อกลุ่มดังกล่าวแล้วได้มีการตรวจหาเชื้อในแรงงานเมียนมาที่เดินทางกลับในวันที่ 23 มิ.ย.63 จำนวน 52 ราย และวันที่ 26 มิ.ย. 63 จำนวน 55 ราย รวม 107 ราย ผลตรวจทุกรายไม่พบเชื้อ

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยังคงเน้นมาตรการตรวจคัดกรองตามจุดผ่านเข้าออกพรมแดนของประเทศ การเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานที่จะเดินทางกลับ และการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยง ซึ่งกลุ่มผู้ต้องกักแรกรับ และแรงงานต่างด้าวรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนี้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422